Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Otwórz plik Sklep.xlsx znajdujący się na Pulpicie w folderze Moduł_B4.

W arkuszu Sprzedaż sformatuj zakres komórek B4:F8 tak, aby liczby były wyświetlane z separatorami tysięcy, bez miejsc dziesiętnych.

W komórce G4 oblicz wartość VAT mnożąc wartość komórki F4 przez G3 (zastosuj adresowanie bezwzględne).

Formułę komórki G4 wklej do komórek zakresu: G5:G8.