Skip navigation

Zadanie 22

Zadanie 22

Sformatuj komórkę F6 jako Procent, z trzema miejscami dziesiętnymi po przecinku.

Formułę komórki F6 wklej do komórek zakresu F7:F14.