Skip navigation

Zadanie 50

Zadanie 50

Wydrukuj do pliku pdf arkusz I kwartał. Zapisz plik na Pulpicie w folderze Moduł_B4.

Wydruk będzie zawierał:

  • linie siatki oraz nagłówki wierszy i kolumn,
  • na wydruku, na każdej stronie, powtarzany będzie pierwszy wiersz arkusza,
  • arkusz wydrukowany będzie na dwóch stronach - w pionie.

Zamknij arkusz, zapisz wprowadzone zmiany.