Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Na podstawie wartości komórek zakresu A6:D14 utwórz wykres kolumnowy, grupowany (zwykły).

Wykres widoczny będzie od komórki A21.