Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

W komórce F6 oblicz procentową wartość wydatków dzieląc wartość komórki E6 przez E15.

Dla komórki E15 zastosuj adresowanie bezwzględne.

 

 Wskazówka:

Klawisz F4 pozwala blokować wiersz i kolumnę.