Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie 5

Zmień wartość komórek:

  • w komórce B4 wpisz: 53 000,
  • w komórce C4 wpisz: 54 000.

W komórce F3 zmień kierunek tekstu tak, aby był pochylony pod kątem 150.