Skip navigation

Zadanie 10

Zadanie 10

Zmień orientację strony arkusza Mieszkanie na poziomą.

Zmień lewy i prawy margines na 1,8.