Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Scal i wyśrodkuj komórki zakresu A1:D1.

W komórkach F4 i G4 wpisz funkcje podające wynik obliczeń poleceń komórek F3 i G3.