Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Arkusz Członkowie przesuń na lewo od arkusza Nazwiska.

W arkuszu Członkowie w komórce B8 wstaw funkcję, która pokaże tekst: Duża wartość, gdy liczba w komórce B7 jest większa od 1 200.

W przeciwnym wypadku widoczny będzie tekst: Mała wartość.

Wklej funkcję do zakresu komórek C8:F8.

Zamknij plik Wydatki.xlsx, zapisz wprowadzone zmiany.