Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

Zwiększ szerokość kolumny A na 25,00 znaków.