Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

W komórce B15 oblicz sumę zakresu komórek B6:B14.