Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Posortuj dane arkusza Nazwisko rosnąco, dla kolumny Nazwisko.

W komórce B106 wstaw funkcję obliczającą liczbę nazwisk zakresu komórek B4:B104.