Skip navigation

Zadanie 46

Zadanie 46

Wprowadź zawijanie tekstu w komórce H3.

Do komórki H4 wpisz formułę zaokrąglającą wartość komórki G4 do liczby całkowitej.

Wklej formułę do komórek zakresu G5:G8.