Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

Zmień wysokość trzeciego wiersza arkusza Mieszkanie na 40.

W komórce H3 wpisz aktualną datę w formacie: rrrr-mm-dd (data krótka).