Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

W komórce E4 oblicz wartość wynagrodzenia dodając wartość komórek B4, C4 oraz D4.