Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

W komórce B17 używając funkcji Jeżeli() wpisz formułę pokazującą słowo Zysk gdy wartość komórki B4 jest większa od wartości komórki B15.

W przeciwnym wypadku widoczne będzie słowo Strata.

Formułę komórki B17 wklej do komórek zakresu C17:E17.

Zapisz wprowadzone zmiany.