Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

Zmień typ wykresu arkusza Remont na Liniowy.

Zapisz wprowadzone zmiany.