Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Zmień kolor wypełnienia tła obszaru kreślenia wykresu na dowolny, jasny gradient.