Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

W komórce B15 wpisz powód pojawienia się komunikatu w komórce B14.

Zapisz skoroszyt do jako plik tekstowy(.txt), rozdzielony znakami tabulacji, na Pulpicie w folderze Moduł_B4.