Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

W arkuszu Mieszkanie, dla komórki F1 włącz zawijanie tekstu.