Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

Wstaw tytuł wykresu: Wydatki w latach 2014 - 2016.