Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

W komórce B67 arkusza I kwartał wstaw funkcję podającą liczbę wszystkich artykułów kolumny B.

W komórce C68 wstaw funkcję podającą liczbę nośników CD kolumny C.

W komórce D69 wstaw funkcję podającą liczbę pustych komórek kolumny D.

W komórce D70 wstaw funkcję podającą liczbę komórek kolumny D zawierające liczby.