Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

Przenieś format dowolnej komórki zakresu A1:E1 arkusza Bilans na zakres komórek B2:E2 arkusza Remont.

Wydrukuj do pliku pdf pierwszą stronę arkusza Remont. Plik zapisz na Pulpicie w folderze Moduł_B4.