Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Sformatuj wartości komórek zakresu B4:E15 jako walutę (zł), bez miejsc dziesiętnych.