Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Przenieś format komórki D6 na komórki zakresu E6:E14.

Dla zakresu komórek E6:E14 zastosuj czcionkę pogrubioną.