Skip navigation

ECDL e-Citizen (e-Obywatel)

Moduł ECDL e-Citizen (e-Obywatel) wymaga od Kandydata nabycie umiejętności wykorzystania możliwości systemu operacyjnego i obsługi wybranych programów komputerowych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Podstaw użytkowania komputerów.
  • Tworzenia, modyfikowania i usuwania plików i folderów.
  • Wyszukiwania informacji w Internecie.
  • Posługiwania się programem pocztowym do wysyłania i odbioru e-maili.

Pytania są zgodne z:

ECDL e-Citizen EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

e-Obywatel

Syllabus v. 1.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł e-C.

Pobierz spakowany plik Moduł e-C.zip, rozpakuj go w folderze Moduł e-C.

Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

Realny egzamin składa się z 24 pytań i poleceń. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się komputerem dostępnych jest 50 pytań i zadań.