Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Skopiuj adres strony internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego i wklej do wiersza 33 tabeli pliku Odpowiedz.doc.