Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

Co oznacza słowo spam?

a) elementy systemu operacyjnego,

b) niechciana korespondencja elektroniczna,

c) program umożliwiający bezpieczne wysyłanie i odbiór poczty elektronicznej,

d) darmowe programy komputerowe.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 4 tabeli pliku Odpowiedz.doc.