Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Otwórz folder Moduł e-C znajdujący się na Pulpicie.

Utwórz w nim folder o nazwie Kopie.