Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

Do wiadomości dołącz plik Odpowiedz.doc znajdujący się na Pulpicie w folderze Moduł_B2.

Zrzut okna programu pocztowego wklej do wiersza 47 tabeli pliku Odpowiedz.doc.

Zamknij okno Nowa wiadomość, nie wysyłaj tej wiadomości.