Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Uruchom dowolny program obsługujący pocztę elektroniczną.

Wiadomość będzie wysłana na adres biuro@firma.com.pl.

Temat wiadomości: Pozdrowienia.

W treści wiadomości umieść tekst:

Szanowny Panie.

Wykonuję zadania egzaminacyjne z modułu e-Citizen.

Przesyłam pozdrowienia.

Tu wpisz swoje imię.

Nie wysyłaj wiadomości.