Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

Którą z poniższych ikon należy wybrać aby przejrzeć zawartość dysku lub krążka CD?

a)

b)

c)

d)

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 18 tabeli pliku Odpowiedz.doc.