Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

Korzystając z dowolnej wyszukiwarki internetowej odszukaj adres Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Adres urzędu wklej do wiersza 37 tabeli pliku Odpowiedz.doc.