Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

Jaką funkcję spełnia wyszukiwarka internetowa?

a) wyszukuje wirusy na stronach internetowych,

b) wyszukuje informacje na stronach internetowych,

c) wyszukuje i odbiera pocztę elektroniczną,

d) wyszukuje pliki określonego rodzaju na dołączonych dyskach zewnętrznych.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 13 tabeli pliku Odpowiedz.doc.