Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

Otwórz plik Piractwo.doc znajdujący się w folderze Materiały.

Wydrukuj dokument do pliku pdf, do folderu Materiały.

 

 Uwaga:

Wydruk dowolnego dokumentu do pliku pdf umożliwiają darmowe programy np. doPDF dostępny na stronie http://www.dopdf.com/pl/download.php.