Skip navigation

Zadanie 6

Zadanie 6

Który z poniższych elementów graficznych strony internetowej jest określany jako pola wyboru?

a)

b)

c)

d)

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 6 tabeli pliku Odpowiedz.doc.