Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Przejdź na oficjalną stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Logo Parku zapisz jako obraz o nazwie Logo parku.png na Pulpicie, w folderze Moduł e-C.