Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz plik Odpowiedz.doc znajdujący się na Pulpicie w folderze Moduł e-C.

W pierwszym wierszu tabeli wpisz swoje imię.