Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Przejdź do witryny ewnioski.pl, formularz Wniosek o wydanie EKUZ.

Wypełniaj formularz bez logowania do profilu.

Wypełnij sekcję Adres zamieszkania osoby wyjeżdżającej:

  • Województwo: Śląskie,
  • Powiat: bielski,
  • Gmina: Szczyrk - gmina miejska,
  • Miejscowość: Szczyrk (miasto),
  • Kod pocztowy: 43 - 370,
  • Poczta: Szczyrk,
  • Ul. Myśliwska.

Zrzut ekranu wklej do wiersza 40 tabeli pliku Odpowiedz.doc.