Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Przejdź do witryny internetowej o adresie http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie39.html.

W formularzu: Wypełnij formularz przelewu bankowego wprowadź dane:

* Rodzaj karty płatniczej: MasterCard.
* Kwota przelewu: 2 000 zł.
* Data ważności karty: wybierz dowolny miesiąc i rok.
* Numer CVV: 852.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Wyślij.

Kod, który zostanie wyświetlony przekopiuj do wiersza 39 tabeli pliku Odpowiedz.doc.