Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie 5

Która z poniższych ikon jest plikiem obsługiwanym przez program Word?

a)

b)

c)

d)

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 5 tabeli pliku Odpowiedz.doc.