Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

W folderze Zdjęcia znajduje się plik graficzny o nazwie Góry.jpg.

Zmień nazwę tego pliku na Alpy.jpg.