Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Odszukaj godziny odjazdów pociągów ze stacji Katowice do stacji Gdynia Główna.

Zrzut ekranu wklej do wiersza 38 tabeli Odpowiedz.doc.