Skip navigation

Zadanie 36

Zadanie 36

Przejdź do witryny internetowej o adresie http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie36.html.

Uruchom hiperlink: Wybierz pojazd.

W formularzu Wypożycz pojazd wprowadzić następujące dane:

* Rodzaj pojazdu: Rower.
* Liczba wypożyczanych pojazdów: 2.
* Data wypożyczenia: wstaw datę jutrzejszą.
* Przewidywana data zwrotu: wstaw datę pojutrzejszą.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Wyślij.

Kod, który zostanie wyświetlony przekopiuj do wiersza 36 tabeli pliku Odpowiedz.doc.