Skip navigation

Zadanie 50

Zadanie 50

Zrzut okna programu pocztowego z przepisem kulinarnym wklej do wiersza 50 tabeli pliku Odpowiedz.doc.

Zamknij plik Odpowiedz.doc, zapisz wprowadzone zmiany.

Zamknij program pocztowy, nie wysyłaj przygotowanej wiadomości.