Skip navigation

Zadanie 43

Zadanie 43

Zapisz witrynę z treścią wiersza Świtezianka A. Mickiewicza jako plik tekstowy, pod nazwą Świtezianka.txt na Pulpicie, w folderze Moduł e-C.