Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie 7

Który z poniższych elementów graficznych strony internetowej jest określany jako pole tekstowe?

a)

b)

c)

d)

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 7 tabeli pliku Odpowiedz.doc.