Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Jakiej kombinacji klawiszy należy użyć aby uzyskać literę Ź (np. w wyrazie Źródło)?

a) Ctrl + Shift + Z,

b) Ctrl + Shift + X,

c) Ctrl + Shift + Alt + Z,

d) Ctrl + Shift + Alt + X.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 19 tabeli pliku Odpowiedz.doc.