Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

W folderze Materiały utwórz plik tekstowy o nazwie Imię.txt.

W pliku wpisz swoje imię.

Zamknij plik, zapisz wprowadzone zmiany.