Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie 3

Który z poniższych plików edytowany może być przez program Notatnik?

a) Opis.doc,

b) Opis.docx,

c) Opis.txt,

d) Opis.pdf.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 3 tabeli pliku Odpowiedz.doc.